Uhlíkové clo (CBAM) – přechodné období a novinky

Vítejte na našem portálu věnovaném uhlíkovému clu (CBAM) a jeho přechodnému období! Zde najdete důležité informace a aktuality ohledně nového systému, který nabude platnosti od 1. října 2023.

 

Přechodné období a hlášení CBAM

  • Schraňování informací o zboží: Dovozci zboží specifikovaného v příloze I Nařízení 2023/956 musejí zpracovávat a podávat hlášení CBAM 1x za ¼ roku.
  • Registr pro přechodné období: Hlášení CBAM se bude umisťovat do registru – CBAM Transitional Registry (přechodný rejstřík CBAM).
  • Trvání přechodného období: Samotné přechodné období potrvá do 1. ledna 2026.

 

Od roku 2026 – Uvolnění certifikátů

  • Od roku 2026 dojde k úhradě uhlíkového cla ve formě uvolnění nakoupených certifikátů.

 

Co je důležité v tomto okamžiku?

Před zahájením přechodného období je důležité:

  • Identifikovat podle přílohy I Nařízení 2023/956, zda se povinnosti budou týkat i vaší firmy v případě zboží jako cement, elektřina, hnojiva, železo a ocel, hliník, vodík.
  • Ověřit nepreferenční původ dováženého zboží.
  • Zjistit, jaká data jsou nezbytná pro zpracování výkazu CBAM, včetně množství dovezeného zboží a skutečných emisí v CO2.

 

Metodika a zodpovědnost

V České republice spadá problematika uhlíkového cla do gesce Ministerstva financí. Ministerstvo životního prostředí pak bude spolupracovat na problematice vložených emisí. Formální ukotvení kompetencí a kontaktních míst se teprve připravuje. Průběh tvorby právního aktu lze sledovat zde.

 

Sledujeme a poskytujeme zpětnou vazbu

PST CLC Mitsui-Soko a.s. sleduje celý proces schvalování legislativních aktů mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích a neprodleně poskytuje zpětnou vazbu Evropské komisi. Rovněž jsme připraveni poskytnout informace a poradit stávajícím klientům.