Silný tým kvalifikovaných celních deklarantů na všech našich 16 pobočkách po celé ČR se postará o hladký průběh celního řízení při exportu a importu vašeho zboží, a to vždy s vazbou na platnou legislativu.

Intrastat

Poskytování našich služeb Intrastat realizujeme od samotného zavedení předmětné povinnosti v ČR (vstupem do EU). Jedná se o systém evidence a sběru informací o výměně zboží mezi státy Evropské unie.

Povinnost vykazovat Intrastat se týká osob registrovaných nebo identifikovaných k DPH v České republice, které překročí roční limit 12 000 000 Kč pro přijetí nebo odeslání zboží v rámci EU. Výkaz musí být zasílán v elektronické podobě na celní úřad, a to včetně případných opravných hlášení.

Tuto službu Vám poskytneme na základě zaslaných podkladů z Vaší evidence rychle, spolehlivě a bez rizika následných postihů při nedodání v předepsaném termínu.

Využít můžete síť našich 16 poboček s více než 70 celními deklaranty.