Máme připravená bezpečná řešení všech možných variant BREXITu pro naše stávající i potencionální partnery s obchodními vazbami na Velkou Británii.

Celní služby během i po BREXITu

Situace ohledně Spojeného království a jeho případného opuštění Evropské unie je stále nejasná. Napětí a nejistota v zaběhlých obchodních vztazích vytváří nové nároky a požadavky v oblasti celního odbavení na hranicích mezi Evropskou unií a Velkou Británií. Situaci sledujeme a již nyní máme připravenou nabídku celních služeb pro možné scénář BREXITu tvrdého (bez přechodného období), ale i měkkého (přechodné období do konce roku 2020 či 2021).

Naše služby budou zohledňovat aktuální vývoj tak, aby vždy postihly reálnou situaci na trhu.

Spojte se s námi.
Spolu přes La Manche rychle a bezpečně.

 

Brexit

Příklady toho, na co jsme připraveni:

  • stanovení původu zboží
  • problematika vratných obalů
  • daňová problematika ve vztahu k dodacím podmínkám
  • zajišťování celního dluhu
  • licence
  • rychlé odbavení v „just on time“ režimu
  • určení optimálního celního režimu

 

Brexit celní služby na míru

Maximální pocit bezpečí získáte, když veškerou zodpovědnost za hladký průběh celního odbavení přenesete na nás. Jsme připraveni se nejen podílet, ale také převzít plnou zodpovědnost i za nejsložitější celní případy, které můžou s náběhem BREXITu vzniknout.

 

Individuální Brexit poradna

Tato poradna je určena pro společnosti, které nemají úplnou jistotu, zda informace zasílané bezplatným informačním servisem dokážou samy bezpečně a spolehlivě využít pro rychlé a bezproblémové celní odbavení svých zásilek. Konzultaci v BREXIT poradně je nutné si domluvit předem na našem kontaktním telefonním čísle, přičemž služba je zpoplatněna sazbou 600 Kč/hod, kdy se počítává každá započatá čtvrthodina.