PST CLC vytvořila a rozvíjí integrovaný systém řízení kvality poskytovaných služeb ve vazbě na ochranu životního prostředí. Tento systém řízení kvality je základem všech činností společnosti.

Přehled získaných certifikátů

AEO
Od roku 2008 jsme držiteli certifikátu AEO (schválený hospodářský subjekt) v nejvyšším stupni F.

AEO F získala naše společnost jako jedna z prvních v ČR.
Status AEO umožňuje zjednodušení procedur v celním řízení. Osvědčení je udělováno spolehlivým, celní problematiku znalým a finančně stabilním hospodářským subjektům, které skýtají nejen Celní správě ČR, ale i celním správám ostatních členských států EU bezpečnostní záruky.

Zobrazit certifikát

 

INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ

Již od roku 2000 rozvíjíme integrovaný systém řízení, který je pravidelně 1x za 3 roky re-certifkován. Poslední re-certifikace proběhla v říjnu 2015.  Certifikace ISŘ zaručuje vysokou stálost kvality poskytovaných služeb. Aplikovaný systém řízení splňuje požadavky na kvalitu, ochranu životního prostředí i bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

 

Zobrazit certifikát

 

ECO VADIS

V březnu 2017 získala PST CLC stříbrné ocenění EcoVadis za přístup v oblasti společenské odpovědnosti podniků (Corporate Social Responsibility, CSR).

EcoVadis vidí obrovskou sílu ve využívání odpovědného podnikání pro vytvoření lepšího světa, kde každý z nás může uplatnit svůj vliv. Stejně tak vnímáme společenskou odpovědnost podniků i v naší společnosti a při vytváření zisku se zaměřujeme na takový způsob hospodaření, který vždy bere ohled na možné ekologické, ekonomické a sociální dopady.

 

Zobrazit certifikát

 

TAPA FSR 2017 Warehouse Classification (LEVEL A)

V červenci 2017 jsme byli certifikováni podle standardu TAPA FSR 2017 – Transported Asset Protection Association Facility Security Requirements – v nejvyšší možné úrovni A.

Tento standard je zárukou komplexní bezpečnosti uskladněného zboží, řeší všechny aspekty ochrany a ostrahy objektu, od mechanických bezpečnostních prvků přes elektronické a CCTV systémy až po řízení vstupů do jednotlivých částí skladu.

 

 

Zobrazit certifikát